Skip links

Подкрепа за младите кадри: Дните на Кариерата 2024

На 6 април 2024 година, в сърцето на българската столица, Хотел Милениум бе домакин на едно от най-значимите събития за младежката кариера – Дните на Кариерата, организирани ежегодно от Job Tiger. Този път обаче, събитието получи активната подкрепа и участие на Асоциацията “Качество на живота”.

Събитието, на което присъстваха студенти и млади професионалисти от различни сфери, бе прието с голям ентусиазъм и интерес. Целта му беше да предостави на младите хора възможност за запознаване с различни професионални възможности и да ги насърчи в търсенето на своята идеална кариера.

В рамките на събитието, множество български компании и представители на чуждестранни бизнеси се включиха, предоставяйки обширна информация за стажантски програми и наличните работни места в техните организации. Това създаде благоприятна обстановка, където младите професионалисти имаха възможност да се запознаят с условията в сферата на тяхната кариера, да обменят опит и да създадат важни връзки с потенциални работодатели.

Един от ключовите моменти на събитието, обаче бе връчването на Диплом за принос към г-н Светлозар Петров, Управител на Job Tiger, от доц. д-р Любен Станев – Председател на Асоциация “Качество на живота”. Този акт не само отбеляза значимостта на неговата работа, но и подчерта важността на партньорството между бизнеса и обществените организации за създаване на по-добри условия за развитие на младите професионалисти в България.

Такива инициативи, като Дните на Кариерата, са от съществено значение за подобряване на качеството на живот в обществото. Те не само помагат на младите хора да намерят своето място в професионалния свят, но и допринасят за устойчивия и здравословен растеж на икономиката чрез подпомагане на развитието на талантите и уменията им. Така, чрез сътрудничеството между различните сектори на обществото, можем да създадем по-добра и устойчива бъдещност за всички.

Оставете коментар