Skip links
Физическо благополучие

Екология

Мисия

Да опазим природата!

Нашата мисия е да създадем по-добро бъдеще, като обединим усилията на институции и корпорации, за да гарантираме чиста и здравословна природа за нашето общество.

Показатели

Заедно към чиста и здравословна природа

Предоставяме практични решения, които насърчават отговорно поведение и активни действия. В партньорство с институции и корпорации създаваме и подкрепяме кампании и програми, насочени към промяна на поведението в полза на по-екологичен начин на живот. Ние вярваме, че всеки може да допринесе за опазването на природата и затова насърчаваме ангажираността на всички членове на обществото.

В тясно сътрудничество с Министерството на Екологията, Туризма и Икономиката, ние активно насърчаваме осведомеността за българската природа и нейните изключителни богатства. Потенциалът на природните ресурси в България е неотразимо важен за качеството на живот на всеки гражданин, и съвместно с министерството работим за популяризиране на позитивните аспекти на природата и за подчертаване на нейното съществено значение за нашето благополучие и здраве.

Основният акцент в работата ни се фокусира върху подобряването на качеството на въздуха, който дишаме, и опазването на водните ресурси, от които зависи нашият живот. Чрез информационни кампании и образователни инициативи насърчаваме осъзнаването за вредите от замърсяването на въздуха и водите, както и за техните неблагоприятни последствия върху нашата общност и околната среда.

Нашата визия

Виждаме бъдеще, в което българската природа се оценява и опазва отговорно. Желаем да видим общество, което действа в хармония с околната среда, използвайки иновации и технологии в полза на устойчивостта. Чрез обединените усилия на нашата асоциация, институции и граждани, амбицираме да създадем по-здравословна, по-чиста и по-устойчива среда за бъдещите поколения.

Цели

Заедно към устойчиво бъдеще:

Нашите екологични решения

Основният акцент в работата ни се фокусира върху подобряването на качеството на въздуха, който дишаме, и опазването на водните ресурси, от които зависи нашият живот. Чрез информационни кампании и образователни инициативи насърчаваме осъзнаването за вредите от замърсяването на въздуха и водите, както и за техните неблагоприятни последствия върху нашата общност и околната среда.

Повишаване на осведомеността

Повишаване на осведомеността

Работим усилено, за да разпространяваме информация за българската природа, нейните стойности и предизвикателства, с които се сблъскваме. Целта ни е да образоваме обществото за важността на екологичната устойчивост и да насърчим отговорностното отношение към природните ресурси.

Подобряване на околната среда

Подобряване на околната среда

Активно работим за подобряване на качеството на въздуха и опазване на водите в България. Промотираме алтернативни и екологични решения, които намаляват негативното влияние върху природата и човешкото здраве.

Насърчаване на екологични практики

Насърчаване на екологични практики

Изграждаме платформа, която подпомага обмен на знания и опит между институции, корпорации и граждани. Създаваме програми и инициативи, които насърчават по-устойчив начин на живот и практики, които намаляват екологичния отпечатък.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content