Skip links

Стани доброволец

„Humanitatis optima est certatio“ от лат.език, което означава “Най-благородното състезание е състезанието по човечност.”
– Сир

Защо да стана доброволец?

Живеем в свят, където всеки от нас може да направи промяната и да подобрим на регионално ниво качеството на живот в България.

Имате ли желание да бъдете тази разлика?

Чудили ли сте се как да споделите своя опит и знания за да помогнете на другите?

Има ли области от живота, които ви вълнуват и искате да видите подобрение в тях?

Размисляли ли сте как да се включите активно в инициативи за защита на околната среда и подобряване на социалните услуги?

Имате ли желание да помогнете на младите хора да открият своите таланти и възможности?

Вярвате ли, че всяко добро дело прави света по-добър?

Ако сте отговорили с “да” на някой от тези въпроси, може би е време да се присъедините към нас в Асоциация Качество на Живота и да станете част от движението за подобряване на живота на хората.

Доброволчество

В Асоциация Качество на Живота вярваме, че доброволчеството е сърцето на нашата мисия за подобряване на обществото. Помагаме чрез активностите на нашите доброволци, които безкористно отделят своето време, енергия и умения, за да подкрепят нашите инициативи и проекти.

Доброволците играят ключова роля в реализирането на нашата мисия, като участват в различни дейности, като организиране на събития, провеждане на образователни програми, разпространение на информация и много други. Техният ангажимент и алтруизъм са от съществено значение за постигането на нашите цели за подобряване на качеството на живот на хората и нашето общество като цяло.

Кой може да се включи?

Всеки, който има желание и мотивация да допринесе за подобряването на качеството на живот. Нашата асоциация е отворена за всички, които споделят нашите ценности и идеали за устойчиво развитие и по-добър свят за всички.

С какво може да допринесете?

Станете част от организираните от нас събития и инициативи, които насърчават здравословния начин на живот и културното обогатяване.

Помогнете за разпространението на информация за важни теми, свързани с околната среда, здравето и социалните проблеми.

Възможността да надградите своите знания, умения и компетенции

Възможността да подобрите качеството на живот на обществото, чрез своите действие

Възможността да допринесете за развитието на асоциацията

Каква ще бъде вашата роля?

Като доброволец на нашата асоциация, вие ще имате възможността да:

  • Участвате в различни инициативи и проекти, свързани със съответните направления, в които се фокусира нашето Сдружение ;
  • Съдействате за организирането на събития ;
  • Споделяте своите знания и умения с други хора ;
  • Участвате в различни социални кампании, в различните направления.