Skip links
Физическо благополучие

Спорт и активности

Мисия

Спортът, като вид удоволствие

Нашата мисия е да вдъхновяваме и насърчаваме хората да водят активен и здравословен начин на живот чрез участие в разнообразни спортни дейности. Със силно убеждение в положителните въздействия на спорта върху физическото благополучие, ние създаваме общество, в което спортът е достъпен и възможен за всеки.

Показатели

Преодолей своите граници !

Изграждането на здравословни навици и поддържането на активен начин на живот имат дългосрочен и положителен ефект върху физическото и психическото благополучие. Ние сме тук, за да подкрепим всички, които се стремят към по-добро физическо състояние и усещане за жизненост, като предоставяме възможности за участие в забавни и здравословни спортни активности.

Вярваме, че съвместното ни усилие с фитнес центрове, инструктори и магазини за спортни стоки ще допринесе за по-здравословен и активен начин на живот на нашите членове. Заедно ще изградим общност, която се грижи за своето физическо благосъстояние и същевременно се радва на радостни и вдъхновяващи моменти в спорта и фитнеса.

В тази секция се фокусираме върху следните аспекти:

Ние подчертаваме важността на редовната физическа активност за подобряване на физическото състояние, поддържане на здравословно тегло и предпазване от рискове за здравето.

Вярваме в индивидуалния избор и предлагаме разнообразие от спортове и активности, които отговарят на различни предпочитания и интереси.

Създаваме платформи за обединение на хора, които споделят общи интереси към спорта. Организираме състезания, събития и инициативи, които насърчават здравословния начин на живот.

Съвместно с институции и корпорации, които споделят нашата визия, ние подкрепяме развитието на спортния сектор, предоставяйки достъп до съвременни фитнес центрове, качествени спортни стоки и услуги.

Нашата визия

Виждаме бъдеще, в което българската природа се оценява и опазва отговорно. Желаем да видим общество, което действа в хармония с околната среда, използвайки иновации и технологии в полза на устойчивостта. Чрез обединените усилия на нашата асоциация, институции и граждани, амбицираме да създадем по-здравословна, по-чиста и по-устойчива среда за бъдещите поколения.

Цели

Заедно към устойчиво бъдеще:

Нашите цели за насърчаване на активен начин на живот

Изграждането на здравословни навици и поддържането на активен начин на живот имат дългосрочни положителни последици върху физическото и психическото благополучие. Ние сме тук, за да подкрепим всички, които търсят по-добро физическо състояние чрез спорта и чувство за жизненост, предлагайки възможности за участие в забавни и здравословни спортни активности.

Популяризиране на активния начин на живот

Популяризиране на активния начин на живот

Чрез разнообразни и иновативни инициативи и събития, целим да направим физическата активност привлекателна и достъпна за всички.

Подкрепа и мотивация

Подкрепа и мотивация

Подкрепяме и мотивираме индивидите в техния стремеж към физическо съвършенство, предоставяйки им необходимите ресурси и общност, която да ги подкрепя.

Здравословен начин на живот

Здравословен начин на живот

Подкрепяме образованието и информирането в областта на спорта и фитнеса, за да помогнем на хората да разберат важността на редовната физическа активност за подобряване на здравето и настроението.

Партньорство и сътрудничество

Партньорство и сътрудничество

Развиваме партньорски връзки с институции, бизнеси и организации, които споделят нашите ценности и цели, с цел съвместно да създаваме възможности за спорт и здравословен начин на живот за по-голям брой хора.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content