Skip links

Обществено благополучие

Ние се фокусираме върху населението, като работим за разбиране и влияние върху това, което прави общностите, регионите и страните повече или по-малко здрави. Тези фактори, които оказват влияние върху здравето, са известни като детерминанти на здравето.

Сред най-мощните от тези детерминанти на здравето са силите, които оформят условията, в които се раждаме, растем, живеем, работим и остаряваме. Това са:

 • политически
 • културен
 • търговски

За да действат върху детерминантите на здравето и неравенствата в здравеопазването, обществените здравни агенции като нас работят на местно, национално и глобално ниво. Ние възприемаме дългосрочна перспектива, тъй като здравето на бъдещите поколения зависи от социалната, изградената и естествената среда, която създаваме за тях сега.

Ние също така работим, за да разберем и смекчим отрицателните последици за здравето от историческите неравенства и заболяванията, които това причинява.

Кои са трите П-та на общественото благополучие и здраве?

Трите П-та или казано на прост език, трите функции на общественото благополучие са превенция, защита и насърчаване.

Повечето кариери в общественото здравеопазване включват предотвратяване на заболявания, наранявания или смърт; защита на уязвимите групи; и насърчаване на начин на живот, както и подобряване на качеството им на живот, действия и закони, които могат да повиши цялостно благополучието на хората, в това число да се подобри качеството в здраавеопазването, образованието, безопасността и много други.

Организации, отговарящи за общественото благополучие и здраве
 • Национални институции – правителство, министерства, ведомства
 • Наднационални институции – Посолства и консулства
 • Международни организации
 • Национални и местни държавни агенции и отдели
 • Неправителствени организации
 • Частни организации и фондации
 • Училища и университети
 • Застрахователни компании

Гражданско участие

Образование и експертиза

Управление и институции

Skip to content