Skip links

Асоциация „Качество на живот“ подкрепя новаторската работа на акад. Владимир Овчаров в областта на стареенето и дълголетието

Председателят на Асоциация „Качество на живот“ присъства на представянето на новаторската книга на акад. Владимир Овчаров, „Стареене и дълголетие“, проведено в голямата зала на Българската академия на науките на 8 април 2024 г.

Като специален гост, председателят Доцент д-р Любен Станев, имаше възможността да изрази своята подкрепа и възхищение към акад. Овчаров за неговия значителен принос в областта на изследванията на стареенето и дълголетието.

По време на събитието акад. Овчаров представи задълбочено изследване на нарастващото население в световен мащаб, което може да се дължи на увеличената продължителност на живота. Той подчертава социалните, здравните, обществените и личните последици от този демографски феномен, особено предвид огромния брой възрастни хора, които сега съставляват глобалната общност.

В книгата си акад. Овчаров разглежда различни теории за това защо хората остаряват, включително програмиране, грешки, свободни радикали, увреждане на ДНК и други. Той предоставя подробен анализ на анатомичните промени, които настъпват във всяка система на тялото с напредване на възрастта, като подчертава както общите, така и специфичните признаци на стареене.

Председателят на Асоциация „Качество на живот“ изрази своята благодарност към акад. Овчаров за неговата отдаденост на разкриването на мистериите на човешкото стареене и дълголетие.

В заключение, представянето на книгата на акад. Овчаров беше значимо събитие, което събра учени, изследователи и членове на обществото, за да обсъдят и отпразнуват постиженията в областта на геронтологията.

Присъствието на Доцент Станев, демонстрира подкрепата на асоциацията за подобни научни постижения, които имат потенциала да подобрят качеството на живот на хората по целия свят.

Освен това, се подчертава мисията на Асоциация „Качество на живота“ за междусекторното сътрудничество в насърчаването на иновативни изследвания в областта на стареенето и дълголетието. Тази важна инициатива служи като ярък пример за това как различните организации, включително Българската академия на науките, могат да работят заедно, за да стимулират напредъка в нашето разбиране за човешкото здраве и благополучие през целия живот.

Оставете коментар