Skip links
Социално благополучие

Лично удовлетворение

Мисия

Живей на макс!

Нашата мисия в Асоциация „Качество на Живота“ е да насърчаваме и поддържаме балансирания подход към удовлетворението и радостта в живота. Ние промотираме баланса между насладата и отговорните избори, като насърчаваме здравословни навици и осведомени решения за подобряване на качеството на живота.

Показатели

Живей на пълни обороти

Ние приемаме важния аспект на нашата природа – стремежът към радост и удоволствие. Разбираме, че удоволствията могат да бъдат разнообразни и често включват както позитивни, така и предизвикателни аспекти.
Въпреки че някои навици и удоволствия могат да бъдат вредни по своята същност, ние признаваме, че дори и те могат да удовлетворят хората, ако се консумират в разумни и премерени количества. Важно е да се подчертае, че съвременният живот носи разнообразие от изкушения и това, което може да се смята за „вредно“, може да бъде удовлетворяващо за момента.
От друга страна, нашата асоциация признава важността на баланса и умереността. Ние насърчаваме осведомеността и способността на хората да правят здравословни избори. Това включва разбиране на последиците и научаване на граници. Дори вредните навици могат да бъдат управляеми, когато се поддържат в пропорции и се съчетават със здравословен начин на живот.
Взаимното сътрудничество ни се стреми да отрази разнообразието на човешкия опит и да насърчи пълноценния живот, който включва както моменти на наслада, така и отговорни избори. Независимо от това, дали е въпрос за удоволствия или здравословен начин на живот, качеството на живот се определя от баланса и възможностите, които ни предоставя съвременният свят.
Въпрос на осъзнат избор и лична свобода, кой, как и къде да релаксира и отпочива най-добре. Всеки индивидуално решава.

Нашата визия

Нашата визия е да създадем общество, в което хората имат способността да се наслаждават на разнообразни удоволствия и избори, докато същевременно разбират последиците и граници. Желаем да създадем среда, в която хората са осведомени за различните аспекти на своите решения и могат да избират с увереност пътя, който най-добре отговаря на техните нужди и ценности. Нашата визия включва поддържане на баланс между индивидуалните предпочитания и здравословните избори, които допринасят за дългосрочното благополучие на хората.

Цели

Заедно към устойчиво бъдеще:

Целите ни включват насърчаване на балансирания подход към удовлетворението, осъзнати здравословни избори и обогатяване на качеството на живот чрез информация и подкрепа.

В сътрудничество с институции и корпорации, ние насърчаваме:
Съзнателни избори

Съзнателни избори

Целта ни е да предоставим информация и образование на хората, които да ги насърчава да правят осъзнати и информирани решения за тяхното лично удовлетворение. Това включва разбиране на границите и последиците на техните избори.

Баланс и умереност

Баланс и умереност

Ние се стремим да насърчаваме балансирания и умерен подход към удовлетворението. Вярваме, че хората могат да се наслаждават на разнообразни удоволствия, като в същото време поддържат баланс между тях и се въздържат от прекомерно консумиране.

Предоставяне на разнообразни възможности за наслада

Предоставяне на разнообразни възможности за наслада

Ние ценим уникалността на всеки човек и насърчаваме разнообразие в изборите за удовлетворение. Стремим се да предоставяме разнообразни възможности за наслада и радост, които съчетават идеята за здравословен начин на живот.

На ръба на удоволствието

В нашия бързо развиващ се свят, където изборите са множество и разнообразни, някои от тях могат да бъдат смятани за вредни. Въпреки това, те също така могат да придадат нашето качество на живот нови аспекти. Като пример можем да посочим пушенето на цигари, консумацията на алкохол и някои видове храни. Всички тези изживявания, въпреки недостатъците им, могат да допринесат за моментно удовлетворение и радост.

Разбира се, такива удоволствия носят краткотрайна радост и удовлетворение. В много случаи, те са част от социалния ни опит, който обогатява живота ни. Както при всичко друго, ключово значение има умереността.

Въпреки че някои от тези навици могат да имат неблагоприятни последици за здравето, когато се употребяват в умерени количества, те все пак могат да допринесат за качеството на нашия живот.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content