Skip links

АСОЦИАЦИЯ

"Качество на живота"

Вярваме в обединението като сила за промяна, защото ние не просто създаваме, а изграждаме бъдещето, в което всяко живо създание е в центъра на нашето внимание.

Какво е "Качество на живот"?

Качеството на живот е обобщаващ термин, който описва общото благополучие и удовлетворение, което човек изпитва в своя живот. То включва физическото и психическото здраве, социалните взаимодействия, личното развитие, икономическата сигурност, образованието и възможностите за развлечения. Качеството на живот е субективно и може да варира значително според индивидуалните ценности, културния контекст и житейските обстоятелства. То представлява усещането за пълноценност и удовлетворение от различните аспекти на живота.

Нашата кауза

Нашата кауза олицетворява ангажимента ни към по-добро утре, в което се грижим за всеки аспект от живота. Със сърцето и ентусиазма на нашите членове и партньори, се стремим да създадем общество, където всяка инициатива и индивидуалност, се уважават и подкрепят. В сърцето на нашата кауза заляга нашето непоколебимо убеждение, че всеки човек заслужава да живее качествено.
Привързани към общото благо, работим с преданост, за да изградим общество, в което никой не е оставен на заден план, а всеки има възможност да се развива, да бъде здрав, успешен и щастлив.

Измерения на качеството на живот

Проучил и изготвил: доц.Любен Станев
Председател на Асоциация "Качество на живота"

За нас

Работим за подобряването на личната и обществена среда в България от 2011 г.

Повече за нас

Организационна структура

Членове на Управителния съвет, на Общото събрание, работещи за качеството на живот.

Нашата структура

Партньорство

Подобряването на качеството на живота би било много по-трудно без нашите партньори.

За партньорите

Изучаваме показателите за качество на живот от 2003 г.

Мисия, Визия, Цели

Сдружението ни е визионерско и предприемчиво, насърчава B2B партньорства, насочени към обогатяване на качеството на живот на българите.

Вярваме, че с отговорни взаимоотношения и иновативни партньорства, можем да създадем по-добра бъдеща перспектива, която отразява нуждите и амбициите на обществото ни, подобрявайки така качеството на живот за всички.

Мисията на Асоциация „Качество на живота“ е да вдъхновява, насърчава и подкрепя индивидите към стремежът им за по-изпълнено, смислено и пълноценно съществуване. 

С нашите действия се стремим да вдъхновим хората да се стремят към най-доброто от себе си, да развиват своя потенциал и да споделят своя опит и знания с другите. Така ще създадем общество, което цени и насърчава духовното и материално обогатяване, партньорство и отговорност, в името на по-добро качество на живот за всички.

Основната ни цел е да постигнем осъзнато и индивидуално оценяване на собствения живот и да подпомогнем стремежа към по-изпълнено, смислено и удовлетворяващо съществуване.

Събираме хора и организации, споделящи нашата визия, с вяра, че съвместните усилия имат силата да направят промяна.

Програми

С грижа и ангажираност, ние изграждаме мостове към по-добро бъдеще чрез измеренията на качеството на живот, които обединяват нашата общност за по-добро бъдеще.

Физическо благополучие

Обществено благополучие

Материално благополучие

Социално благополучие

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content