Skip links

За нас

„Humanitatis optima est certatio“
от лат.език, “Най-благородното състезание е състезанието по човечност.” – Сир

Нашата промяна

Промяната, която носим, е насочена към преосмисляне и подобрение на живота на хората чрез насърчаване на самосъзнание, сътрудничество и активно участие в каузи, в полза на обществото, с цел постигане на по-високо и задоволително качество на живот.

С годините продължаваме да работим упорито, за да създаваме възможности за подобрение и развитие в живота на всеки български гражданин. Ние вярваме, че качеството на живот се измерва със съществените промени, които носим в средата около нас и в личния ни опит.

Направления на Асоциация Качество на живота, в които сме фокусирани

“Асоциацията Качество на Живота се фокусира върху няколко ключови направления:

Качество на бизнеса

Управление и институции

Гражданско участие

Екология и околна среда

Качество на храната и напитките

Социални връзки и култура

Образование и експертиза

Мобилност

Спорт и активен начин на живот

Лично удовлетворение

Финансова и материална стабилност

Физическо и психическо здраве

Цели на Асоциация „Качество на живота“

Според направленията на Асоциацията за Качество на Живота, целите могат да бъдат описани по следния начин:

 1. Свободно време: Повишаване на качеството на свободното време чрез разнообразни и иновативни инициативи и програми.
 2. Качество на бизнеса: Подпомагане на бизнес сектора за въвеждане на практики, които подобряват качеството на продуктите и услугите.
 3. Управление и институции: Осигуряване на ефективно управление и подкрепа на институциите за постигане на по-добро качество на живота.
 4. Гражданско участие: Създаване на механизми за активно участие на гражданите в процесите на вземане на решения.
 5. Екология и околна среда: Подпомагане на инициативи, които подобряват състоянието на околната среда и насърчават устойчиво развитие.
 6. Качество на храната и напитките: Гарантиране на високи стандарти за качество и безопасност на хранителните продукти и напитките.
 7. Социални връзки и култура: Създаване на условия за развитие на социални връзки и насърчаване на културния обмен и разнообразието.
 8. Образование и експертиза: Предоставяне на образователни възможности и експертен съвет за подобряване на знанията и уменията на хората.
 9. Мобилност: Подпомагане на мобилността и лесния достъп до различни ресурси, придвижване и услуги.
 10. Спорт и активен начин на живот: Създаване на възможности за участие в спортни дейности и насърчаване на здравословния начин на живот.
 11. Лично удовлетворение: Подпомагане на индивидуалното развитие и постигане на лични цели и удовлетворение.
 12. Финансово и материално благополучие: Подпомагане на икономическото развитие и осигуряване на финансова стабилност за индивидите и общностите.
 13. Физическо и психическо здраве: Подкрепа за насърчаване на здравословния начин на живот и предоставяне на услуги за подобряване на физическото и психическото здраве.
 14. Други

Какво правим?

Помагаме за подобряване на качеството на живот чрез:

Превенция на заболяванията и насърчаване на здравословния начин на живот

Създаване на икономически възможности и устойчиво развитие

Подпомагане на социалната интеграция и справедливостта

Подкрепа за обществената полза и активно участие в общността

Непрекъснато усъвършенстване на дейностите и инициативите за постигане на нашата мисия

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.