Skip links

Материално благополучие

Очевидно е, че финансовото състояние на човек е важно за много аспекти от живота му. По-високото ниво на просперитет предоставя на хората повече възможности и избор, например по отношение на жилище, социални дейности и здраве. Здравата финансова основа осигурява и по-голяма сигурност.

Материалното благополучие е само една от четирите основни области на качеството на живот, които оценяват способността на човек да постигне и поддържа доход, да придобие активи и богатство и модели на потребление.

Известно е още и като икономическо благополучие. Често много хора с интелектуални увреждания изпитват несправедливост в работата и заетостта, което пречи на материалното им благополучие.

Области на материалното благополучие
 • управлението на икономиката от страна на правителството,
 • определяне на цената на основните нужди,
 • управление на доходите на домакинството,
 • управление на заплащането и допълнителните придобивки от работата,
 • осигуряване финансовата стабилност и сигурност,
 • провеждане на безплатни обучения,
 • подобряване на стандартът на живот
Професионално измерение и здраве
 • Професионалното измерение, включва подготовка и използване на вашите дарби, умения и таланти, за да постигнете цел, щастие и обогатяване в живота си.
 • Развитието на професионалното удовлетворение и благосъстояние е свързано с вашето отношение към работата ви.
 • Постигането на оптимално професионално здраве ви позволява да поддържате положително отношение и да изпитвате удовлетворение от работата си.
 • Професионалното здраве означава успешно интегриране на ангажимента към вашата професия в цялостен начин на живот, който е удовлетворяващ и възнаграждаващ.

Бизнес и просперитет

Финансова и материална стабилност

Мобилност