Skip links

Нашият девиз

“Noblesse oblige” –
Благородството задължава

Нашият девиз “Благородството задължава” ни води в стремежа ни за създаване на един по-добър свят, където всеки може да живее качествено.

Ние сме посветени на повишаването на качеството на живота чрез насърчаване на добродетелите, етичното поведение и активната гражданска отговорност. Искаме да споделим с вас както идеалите на благородството, така и нашите инициативи, насочени към подобряване на обществото и средата, в която живеем.

Какво е "Благородството"?

Благородството е поведение, което произлиза от високи морални ценности и уважение към другите. То е израз на човешката състрадателност и готовността да се помага на онези, които се нуждаят.

Благородството е не само състояние на духа, но и активно действие за подобряване на света около нас. То включва множество добродетели и качества, които ни вдъхновяват да бъдем по-добри хора и да помагаме на тези, които се нуждаят от нашата подкрепа.

Вярваме, че благородството е основен елемент за изграждането на хармонично общество, където всяко действие е насочено към благото на всички.

Благородството задължава!

В Асоциация "Качество на Живот" ние вярваме, че благородството ни задължава да действаме за подобряване на качеството на живот на всички.

Концепцията на "Noblesse oblige" - История

Консерваторите отдавна подкрепят идеята, че тези с висок социален статус имат задължението да помагат на по-нуждаещите се в обществото, известно като “noblesse oblige”. Този френски термин отразява идеята, че благородството носи със себе си отговорност за помощ и подкрепа към обществото. В различни общества елитът може да се формира по различни начини, но задължението към помощта и подкрепата остава непроменено.

Какво включва „благородството“ ?

Благородството, както го разбираме ние в Асоциацията Качество на Живота, е изключително важно качество, което включва широк спектър от добродетели.

Желание и готовност за подкрепа на важни идеи и каузи, защита на човешките ценности.

Умение да съчувстваме и да бъдем състрадателни и милосърдни.

Помощ на по-слабите и онеправданите без очакване на възнаграждение.

Способност за прошка и проявяване на съпричастност към успехите на другите.

Вярване и откриване на доброто във всеки около нас.

Защита на обижданите и клеветените.

Решителност, смелост и човечност, дори в най-трудните моменти.

Разбиране и приемане на мнението на другите, дори ако е различно от нашето.

Безкрайност, която може да се измерва единствено с любовта, човечността и вярата.

Мъдрост на ума и дълг към обществото и света около нас.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.