Skip links
Материално благополучие

Мобилност

Мисия

Сигурност и спокойствие

Сдружението ни се посвещава на утвърждаване на изключително важната роля на мобилността в ежедневието на хората. Нашата мисия е да създадем, поддържаме устойчива и иновативна мрежа от мобилни и транспортни решения, които не само улесняват движението, но и подобряват качеството на живот на хората и същевременно зачитат околната среда.

Показатели

Преодолей своите граници !

Това измерение от решаващо значение, което допринася за поддържането на устойчиво, безопасно и икономично движение. В сътрудничество с Министерство на транспорта, Министерството на Инфраструктурата, Министерство на икономиката водещи автомобилни производители, фирми за автомобилно наемане и други стратегически партньори, целим да обогатим вашето ежедневие, чрез предоставянето на по-добри мобилни и транспортни решения.

В днешното общество, потребителите търсят гъвкавост и удобство в движението си, както в гъсто населените градски зони, така и извън тях. Съвместно с нашите отдадени партньори, ние се стремим към оптимизиране на инфраструктурата, разширяване на възможностите за обществен транспорт и насърчаване на устойчиви транспортни решения.

Палитрата от възможности, които предлагаме, е изключително разнообразна – от екологосъобразни и иновативни начини на придвижване до активна подкрепа за автомобилния сектор. Придаваме особено внимание на разработването на зелени транспортни алтернативи, като например електрически и хибридни превозни средства, които не само допринасят за намаляване на вредните емисии, но и активно спомагат за запазване на околната среда.

Нашата основна цел е да насърчим многообразие от начини на движение, които подкрепят вашето удобство и спокойствие в ежедневието.

Нашата визия

Нашата визия е свят, в който спортът играе ключова роля в ежедневието на хората. Това е общество, където всяка индивидуална и колективна спортна дейност допринася за по-здравословен начин на живот и обогатява живота на хората с енергия и радост. Чрез сътрудничество с партньори и организации работим за изграждане на култура на спорта, която подпомага здравето на обществото.

Цели

Заедно към устойчиво бъдеще:

Нашите цели за постигане на сигурност, комфорт и удоволствие от шофирането

Нашите цели се фокусират върху преобразуването на мобилността в сила, която подобрява живота. Със стремеж към иновации, ние работим с водещи индустриални партньори, за да въведем интелигентни и екологосъобразни начини на движение.

Иновации в мобилността

Иновации в мобилността

Работим активно с автомобилни производители, инженери и технологични компании, за да насърчим разработката и прилагането на новаторски решения в мобилността. Целта ни е да предоставим на хората лесен достъп до интелигентни, екологосъобразни и свързани транспортни средства.

Устойчивост и екологичност

Устойчивост и екологичност

Стремим се да намалим негативния екологичен отпечатък на транспортните средства. Чрез насърчаване на използването на електрически, хибридни и други нисковъглеродни алтернативи, нашата цел е да допринесем за намаляването на въглеродните емисии и опазването на околната среда.

Достъпност и равенство

Достъпност и равенство

Преследваме равен достъп до разнообразни начини на мобилност за всички обществени групи. Чрез подобряване на обществения транспорт и създаване на инклузивни програми, се стремим да осигурим, че мобилността е удобна и достъпна за всички – независимо от социален статус или местоположение.

Партньорство и сътрудничество

Партньорство и сътрудничество

Създаваме силни партньорства с водещи институции, промишлености и правителствени органи. Чрез тяхната подкрепа и съвместни усилия, можем да създадем интегрирани системи и положителни промени в сферата на транспорта.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content