Skip links
Физическо благополучие

Качествена храна, вода и напитки

Мисия

Качество и удоволствие от храната и напитките

Нашият приоритет и предназначение са да превърнем храната и напитките в ключови елементи за подобряване на качеството на живот. С твърдо убеждение, че здравословното и вкусно съчетание води до по-щастлив и пълноценно съществуване, ние се стремим да осигурим на обществото лесен и достъпен път към избор на продукти.

Показатели

Съвместно към вкусни промени!

Разделът за качествена храна и напитки представлява светлината, която ни насочва към много по-съзнателни и благоприятни хранителни избори.

Разнообразието от качествени храни и напитки, предоставени в ресторантите, големите супермаркет вериги и други търговски обекти, съставлява истинска симфония от вкусове и аромати. От сочни сокове до освежаващи води, от био храни и био-сокове до стоки, които отговарят на най-високите стандарти за качество, направлението за качествена храна и напитки ни въвежда в свят, който изобилства от вълнуващи вкусове и здравословни ползи.

Съвместните усилия между Министерство на земеделието и храните, БАБХ, РЗИ и Министерството на Икономиката заслужават похвала, тъй като те осигуряват надеждни стандарти за безопасност и качество на храните и напитките, които консумираме. Тази ангажираност не само защитава нашето здраве, но и насърчава доверието ни в стоките, които избираме да включим в ежедневния си рацион.

Важно е да подчертаем и ролята на производителите на стоки в този процес. Те не само предоставят за нашите трапези вкусни продукти, но и допринасят за икономическото развитие на страната, като създават работни места и насърчават иновациите в сферата на хранителните технологии.

Нашата визия

Виждаме общество, където хората са информирани и образовани за хранителните си избори, където качествените храни и напитки са достъпни и насърчавани, а местните производители се подкрепят и ценят. Визуализираме бъдеще, в което хората се хранят по-съзнателно, подпомагайки своето здраве и подкрепяйки устойчивото развитие на хранителната индустрия.

Качествена храна за нашите домашни любимци

Разделът за качествена храна и напитки има специално важно значение и за тези, които се грижат за домашни любимци. Храните за животни, които също са част от този раздел, носят отговорността да осигурят балансирано и здравословно хранене за нашите малки приятели.

Цели

Заедно към устойчиво бъдеще:

Нашите цели за здравословни хранителни избори и подкрепа на местните производители.

Нашите цели се насочват към поощряване на здравословни хранителни избори, подкрепа на местните производители и създаване на устойчива хранителна среда.

Подкрепа на местните производители

Подкрепа на местните производители

Активно насърчаваме и подкрепяме местните производители на храни и напитки. Чрез това подкрепяме локалната икономика, уважаваме традициите и насърчаваме устойчивото земеделие и производство.

Поддържане на високи стандарти

Поддържане на високи стандарти

Постоянно стремим към подобряване на качеството на предоставяните храни и напитки. Работим съвместно с регулаторни органи, за да гарантираме, че стандартите за безопасност и качество се спазват и поддържат на високо ниво.

Устойчивост и иновации

Устойчивост и иновации

Подкрепяме иновациите в хранителната индустрия, които допринасят за устойчивостта й. Търсим нови начини за производство, опаковане и разпределение на храни и напитки, които намаляват отпадъците и въглеродния отпечатък.

Партньорство и сътрудничество

Партньорство и сътрудничество

Развиваме сътрудничества със заинтересовани страни – от потребители и производители до образователни институции и неправителствени организации. Съвместните усилия имат за цел да създадат подходяща среда за постигане на нашата мисия и визия.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content