Skip links

Д-р Любен Станев с презентация на Балканската кръгла маса „Иновации в Wellness & SPA индустрията” и представяне на “Музей на здравето”®

Балканската Кръгла маса, организирана под патронажа на кмета на София г-жа Й. Фандъкова и ректора на НСА „Васил Левски“ проф. П. Гешев, събра в едно участници от различни сфери – от бизнеса, образованието и науката, до общинските структури и младежки организации. Д-р Станев представи своята визия за българските постижения в науката, особено в областта на иновациите в Wellness & SPA индустрията. Форумът беше фокусиран върху промотирането на здравната превенция чрез социални иновации, като основната цел беше насърчаването на икономика, базирана на знанието.

Д-р Станев не само представи българските постижения, но и акцентира върху значението на водата като ключов елемент за здравето и благосъстоянието. Той сподели идеи за изграждане на „Spa огърлицата на София“, което би могло да засили статута на столицата като център на здравословния туризъм. В края на форума беше представена визионерска научна концепция на Global Water Health за интелигентен приобщаващ растеж чрез инвестиции в глобален проект, който включва изграждането на „Spa огърлицата на София“ и въвеждането на научни иновации, свързани с българските минерални води. Научните иновации, представени от български изследователи от научния екип на Клъстерната Платформа Global Water Health, включваха патенти за Smart Wellness Кристална терапия, хидротерапии и иновативни технологии за добро самочувствие. Важен акцент беше и внедряването на електромобилен транспорт в туризма, като начин за запазване на чистотата на българския въздух.

Събитието означи старта на новата глобална концепция „Wellness for Everyone“, която пропагандира здравословния начин на живот за всеки гражданин на планетата. България заема водеща позиция в този процес, представяйки нови образователни програми и проекти, насочени към подготовката на специализирани кадри за сектора на Wellness & SPA.

Презентацията на д-р Любен Станев, председател на Асоциация „Качество на живота“, на Балканската Кръгла маса през юни 2016 г. представи вълнуващи идеи и концепции, които поставят основите за изграждането на Национален и Международен  “Музей на здравето”.

Д-р Станев сподели не само върхови постижения в областта на науката и иновациите, но и изрази визията си за превръщане на България в център на здравословния туризъм и иновациите в областта на уелнеса. Дългосрочната визия на д-р Любен Станев и неговата активна роля в подкрепа на иновациите и здравословния начин на живот правят го ключов фигурант в развитието на българската наука и туризъм.

Партньори: Клъстерната Платформа Global Water Health, НСА „Васил Левски“ и Столична община събраха в партньорство кметa и местната власт в район Банкя, Балкански Клъстер за здравен, Wellness & Spa туризъм, Wellness Институт България, Международен SPA мениджъри клуб, МИ, МОН, ММС, НСИ, КРИБ, НБО ИКЕМ и НПО представители на рекреацията и туризма: Общинско предприятие туристическо обслужване към Столична община, Българска асоциация по геомедицина и геотерапия, Българска туристическа камара, Природен парк „Златни пясъци“, Международен воден мост България, Асоциация за качество на живот,  Experts-BG, и международните партньори: Med Spa асоциацията на Черна Гора, Wellness & SPA Benchmarking, Аспаер Академия Катар, InterGeo Group – Австрия, Клъстер за здравен туризъм на Черна Гора, Cluster bridge Швейцария, GlobalBioMed, Фонд DST, Inter Brand Kristoff, Австрийски Бизнес Клуб-България и Wellness институтите на: Кауай (острови Хавай), Гърция, Македония, Сърбия, Албания, Интергео Технолоджи МАК ДОО- Скопие, Университетите: УниБИТ, Нов Български, УНСС, Лесотехнически, Институтите на БАН: Училищата: НСОУ „София“, гимназия по туризъм Банкя – съставляват експертното звено за дебатите на Балканската кръгла маса.

Източници:  https://youtu.be/RkQoR0RsMQ0

Оставете коментар

Skip to content