Skip links

Асоциация “Качество на Живота” взе участие в IFS conference

Втората IFS Conference България срещна бизнес, държава и сертификатори. През 2016 г.  се проведе IFS Conference. Конференцията се проведе за втора година в България. Събитието срещна представители на хранително-вкусовата промишленост с 10 лектора от държавната администрация, консултанти, сертификационни органи, доставчици на оборудване и представител на IFS Management. Доц. д-р Любен Станев, председател на асоциация “Качество на живота” и брандинг експерт, представи вижданията на Асоциацията в IFS conference през 2016 г. На събитието бе споделен опит, тенденции и качествено know-how относно спазване държавните изисквания за безопасност на храните, тенденции при законопромени и всичко за международните стандарти за качество IFS.

Основната тема, над която разсъждава председателят на Асоциацията бе необходимостта от използване на сертификати и отличителни знаци с цел повишаване на продажбите на дадени продукти, чрез комуникация. По този начин се изгражда доверие у клиента, че взима сертифициран и проверен продукт, което води до покритие на стандарта. Това е основна стъпка, която е нужна да се предприеме, ако един бизнес желая да бъде успешен и търсен. Ключовото се крие в това, че ако бъде направен този жизнено важен етап, ще се постигне финансова и материална стабилност на компанията, което е един от основните стълбове за постигане на благополучие. Това е част от основата за подобряване на качеството на живот.

Източници: https://youtu.be/hOYmDPhpih4

Оставете коментар

Skip to content