Skip links

Бизнесът в България и кадрите

БТПП бе домакин на кръгла маса на тема „Бизнесът в България и кадрите! Те липсват! Как да се справим?”, организирана съвместно със списание „Бизнес Клуб”.

При откриването Цветан Симеонов, председател на БТПП, посочи, че връзката бизнес-образование не е достатъчно работеща и че е необходимо активизиране на фирмите и браншовите организации.

Председателят на Палатата обърна внимание върху нуждата от повече практическо обучение, в това число и привличането на преподаватели от бизнеса, което ще доведе до актуализиране на програмите за обучение. Цветан Симеонов оцени като постижение обучението по предприемачество още от началното образование.

Той обърна внимание на проблема че, че при наличието на голям брой свободни работни места има голям брой безработни, които вместо да се включват на пазара на труда остават на социални помощи.

Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева акцентира в своето изказване върху нуждата от местни и регионални политики по отношение на заетостта, като  подчерта, че са необходими усилия за прекратяване на регионалните дисбаланси у нас.

Зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев отчете благоприятните тенденции на пазара на труда започнали през 2015 година – увеличаване на заетите и намаление на безработицата. Представи и програмите, които министерството развива в подкрепа на заетостта и изведе като най-ключов проблемът, свързан с младежката безработица.

Диян Стаматов, зам.-министър на образованието и науката заяви, че фокусът в момента е върху професионалното образованието, като вече спомена, че часовете по практическо обучение са се увеличили.

Христина Христова, бивш социален министър и сегашен председател на „Института за семейна политика” обърна внимание на демографската ситуация в страната и негативните темпове в намаление на населението. Тя подчерта, че има сериозни проблеми в структурата на безработицата и на заетостта. 60% от всички безработни са дългосрочно безработните, а при младежите заетостта е много ниска почти 38% (докато средното ниво на заетост е 63%).

Презентации и изказвания на кръглата маса направиха още: Емилияна Димитрова, Председател на УС на НАПОО,  Олга Чугунска – икономист от БТПП, Елеонора Негулова – Председател НСМСБ,  Десислава Николова – главен икономист в ИПИ, Томчо Томов – Ръководител на национален център за оценка на компетенциите при БСК, Детелина Смилкова – Председател на „Българската асоциация за управление на хора и вицепрезидент на ВУЗФ, Любен Станев – Експерт в EXPERTS LTD и Председател на Асоциация „Качество на живот”, Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на КНСБ.

Модератор на кръглата маса бе Гергана Раковска, Председател на Фондация  на бизнеса за образованието, а дискуята бе закрита от г-н Велислав Русев, главен редактор на списание „Бизнес Клуб”. Всички предложения от кръглата маса ще бъдат обобщени и изпратени до институциите.

https://www.bcci.bg/news/10325

Оставете коментар

Skip to content