Skip links

Асоциация Качество на Живота и Фламандски балкански бизнес клуб насърчават икономическото сътрудничество на бизнес обмен Нидерландия-България-Белгия

Асоциация Качество на живота взе активно участие в успешния бизнес обмен, организиран от Нидерландско-българската бизнес асоциация на 29 февруари 2024 г. Председателят Доц. д-р Любен Станев и експертът по корпоративна социална отговорност на Асоциация “Качество на живота”, имаха привилегията да се срещнат с генералния директор на сдружението, г-н Паскал Сагарает.

Като част от продължаващите усилия за насърчаване на сътрудничеството между Нидерландия, Белгия и България, събитието за бизнес обмен събра професионалисти, предприемачи и фирми от трите страни. Организирано съвместно от Нидерландско-българската бизнес асоциация (DBBA) и Фламандския балкански бизнес клуб (FBBC), събитието предостави платформа за участниците да създават ценни връзки, да споделят прозрения и да изследват възможности за потенциални партньорства.

Събитието се проведе на 29 февруари 2024 г. от 19:00 ч. в София, бул. “Мария Луиза” 2, ЦУМ, 1000 София. Присъстващите имаха шанса да участват в стимулиращи дискусии, семинари и мрежови сесии, което им позволи да придобият представа за бизнес пейзажа на всяка страна и да идентифицират области за взаимноизгодно сътрудничество.

Асоциация Качество на живота цени и подкрепя мисията на Фламандския балкански бизнес клуб (FBBC), който е посветен на насърчаването на финансовото и материалното благополучие на обществото. Тази споделена цел резонира с едно от основните ни направления, „Бизнес и просперитет“, тъй като ние също се стремим да насърчаваме устойчивия икономически растеж и социалното развитие чрез инициативи, които подобряват цялостното качество на живот.

Като участници в събитието за бизнес обмен, ние ценим възможността да се ангажираме с професионалисти и фирми от тези региони и да проучим начини за сътрудничество, които могат да доведат до взаимноизгодни партньорства и да допринесат за подобряване на благосъстоянието както на местно, така и на глобално ниво.

Сътрудничеството между организации като нашата и FBBC играе решаваща роля в насърчаването на положителна промяна и напредък в различни сектори, включително икономика, образование, здравеопазване и околна среда.

Оставете коментар

Skip to content