Skip links

Стартиране на проект за изграждане на “Музей на здравето”

Стартиране на Проекта „Музей на Здравето“
На 19 октомври 2023 г., Асоциация „Качество на Живота“ проведе среща за стартирането на преговорите за „Музей на Здравето“ в България. Доц. д-р Любен Станев Лалев, председателят на асоциацията, съобщи за успешното защитаване на търговската марка през 2016 г. Той сподели визията за музея, като предвижда най-иновативния музей на Балканите, съобразен с новите европейски стандарти.

Избор на Локация
Музеят ще бъде разположен в София, представлявайки не само туристическа атракция, но и символ на здравословния начин на живот. Избраната локацията в град София не е случайно, а представлява стратегически обмислен избор, обвързан със значимостта на столицата за цялостния успех на проекта. Сред причините са историческото и културно значение, достъпност и видимост, а също и потенциалът като образователна и туристическа атракция.

Планове за Развитие
Сдружението работи върху изготвянето на детайлен проект за представяне пред Столичната община. Целта е създаването на музей, който да отразява богатото здравословно наследство на България. Освен това, проектът включва инициативи за образователни програми и събития, които да допринесат за повишаване на здравната култура и осведоменост сред обществото. Тези програми ще обогатят културния живот на столицата и ще предоставят нови възможности за изучаване на здравните традиции и иновации.

Европейски Проекти и Кореспонденция с ЮНЕСКО
Асоциацията има амбицията музеят да стане част от културното наследство на страната, като се включи в Европейски проекти. Председателят на асоциацията обеща инициативен контакт с ЮНЕСКО за включване на музея в бъдещите културни забележителности на България. „Музеят на Здравето“ ще бъде пионерски проект, който ще свърже българската цивилизация, лечебни традиции и древни знания, изпълнени със съвременен дух на иновация и образование. Стремежът е музеят да получи международно признание и да стане ключова точка в културния и образователен туризъм на България.

Заключение
„Музеят на Здравето“ се стреми да съчетае богатите традиции и знания на България със съвременни иновации. Проектът обещава да подчертае значението на страната като център на здраве и култура, предлагайки уникална перспектива към историята на българското здравеопазване и неговото бъдеще. Със своята визия за обединяване на историческо наследство и иновативни подходи, музеят ще допринесе значително за здравната просвета и културното развитие на България.

Оставете коментар