Skip links

Ново партньорство между Асоциация “Качество на живота” и Сдружение “Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма”

На 04.06.2024 г. беше сключено ново партньорство между Асоциация Качество на живота и Сдружение Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма. Това сътрудничество има за цел да подобри физическото и психическото здраве на хората, особено тези, засегнати от COVID-19. Партньорството ще се съсредоточи върху популяризирането на дейности, свързани с лечение с реконвалесцентна плазма, обучение на лекари и организиране на дарителски кампании.

Основни направления на партньорството

Асоциация Качество на живота, която е ангажирана с насърчаването на здравословния начин на живот и психическото благосъстояние, ще си сътрудничи със Сдружението в три основни направления:

  1. Популяризиране на лечението с реконвалесцентна плазма.
  2. Обучение на лекари.
  3. Организиране на дарителски кампании.

Меморандум за сътрудничество

Подписаният меморандум за сътрудничество предвижда създаването на съвместна Научно-Информационна група (НИГ), която ще разглежда възможностите за прилагане на методите на Асоциацията в изследването и подобряването на качеството на живот, с особен акцент върху специфичните нужди на постковид пациентите. Асоциацията ще предоставя експерти и доброволци за участие в Обществения съвет към Сдружението.

Заедно ще организират периодични работни срещи с различни организации, включително пациентски организации и структури, ангажирани с предоставянето на медицински грижи и социален патронаж. По време на тези срещи, Сдружението ще представя най-новите научни резултати в областта на диагностиката и лечението на постковид, като се обсъждат необходимите решения за подобряване на качеството на живот.

Двете организации ще разработват и изпълняват съвместни научно-приложни програми за подобряване на качеството на живот след COVID-19. Тези програми ще включват конкретни проекти и обучение по социално предприемачество. Съвместно ще организират фондонабирателни кампании за финансиране на тези програми и ще кандидатстват за международни, европейски и национални проекти.

Центърът за компетентност „Преодолей постковид“ ще бъде предложен на организации и компании, които желаят да подобрят качеството на живот на своите служители. Двете организации ще публикуват редовно информация за своите съвместни проекти и събития на своите уебсайтове и ще организират съвместни информационни кампании за възможностите на Центъра за компетентност „Преодолей постковид“.

Оставете коментар

Skip to content