Skip links

Иновативен модел за развитие на туристически дестинации: Председателят на Асоциация “Качество на живота” и СУ “Св. Климент Охридски” променят представата за туризма в България

Председателят на Асоциация „Качество на живота“ разработи модела на развитие за нова туристическа дестинация на гр. Луковит в района на Геопарк Златна Панега и успешно го защити в Софийски университет Св. Климент Охридски.

Развиването на туризма е от съществено значение за икономическото и социалното развитие на една дестинация. В този контекст, Председателят на Асоциация “Качество на живота” – Доцент д-р Любен Станев, заедно със Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, представят нов модел за развитие на туристически дестинации, който допринася за по-голямо качество на живота и устойчиво развитие.

Моделът е разработен след провеждането на първите проучвания и анкети в Местността на Геопарк – Искър-Панега в град Луковит. Това изследване е важна стъпка за разбирането на потенциала на дестинацията и определянето на нейните специфични характеристики. Благодарение на тези изследвания, бяха ясно и точно определени функциите, местата и йерархията между различните участници в туристическия процес – общинска власт, областно управление, частни структури, асоциации, фондации и неправителствени организации. Освен това, ролята на местните граждани във всяка от тези сфери беше подчертана и утвърдена.

Един от ключовите аспекти на модела е широкоспектърното развитие на региона. Доцент д-р Любен Станев предлага туризмът в дестинацията да се развие чрез по-широко огласяване. Това е от съществено значение, тъй като Геопарк Златна Панега в град Луковит е избран от Европейския съюз като една от райските дестинации. Това не само ще привлече вниманието на български и чуждестранни туристи, но и ще допринесе за популяризирането на Луковит като българска ЕДЕН дестинация. ЕДЕН е акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма в целия Европейски съюз. Изборът на Геопарк Златна Панега като ЕДЕН дестинация е признание за усилията на Асоциация “Качество на живота” и едновременно с това предоставя възможности за развитие и на други туристически дестинации в България.

Този нов модел за развитие на туризма не само ще доведе до икономически растеж, но и ще насърчи опазването на природните и културни ресурси, както и укрепването на местната общност. Устойчивото развитие на туризма е от съществено значение за запазването на богатството на дестинацията и за осигуряването на качествено преживяване за туристите.

Асоциация “Качество на живота” и Доцент д-р Любен Станев продължават да работят активно по прилагането на този модел в други региони на България. Те се стремят да създадат благоприятна среда за развитие на туризма, която да бъде в полза и на местните общности, и на туристите. Техният принос в сферата на устойчивото развитие на туризма е от решаващо значение за бъдещето на дестинациите в България.

Оставете коментар

Skip to content