Skip links

„Дипломат Корпорейшън” ООД представи уникален комплекс от услуги, в подкрепата на Асоциация „Качество на живота“

На 10 април, „Дипломат Корпорейшън” ООД, в подкрепа на стратегическото си направление за подобряване качеството на живот, представи уникален комплекс от услуги в сферата на предлагане и поддръжка на уреди за дома под търговска марка Diplomat.

Комплексът от услуги включва 4 центъра – Център за иновации, Център за поддръжка и сервиз, Център за обучение и развитие, както и Кол-център. Това е новата работеща формула за клиентска удовлетвореност според компанията.

Центърът за иновации е експертно звено, което търси и намира най-добрите и иновативни продукти и услуги, съгласно пазарните тенденции.

Кол-центърът улеснява и консултира клиентите. Специално обучени оператори, приемат обаждания и регистрират рекламации, запитвания и сигнали на потребителите на национален телефон – 0700 1 50 90.

Центърът за поддръжка и сервиз обхваща следпродажбеното гаранционно и следгаранционно обслужване на уредите за дома под марка Diplomat. По този начин за пръв път се обединиха бързина, улеснение и прозрачност, което придава допълнителна стойност на продуктите.

Чрез Центъра за обучение и развитие „Дипломат Корпорейшън” ООД инвестира в обучението и професионалното усъвършенстване на търговците и сервизните специалисти, които са пряко ангажирани с предпродажбено, продажбено и следпродажбено обслужване на потребителите.

Този комплекс от услуги е най-новият проект, реализиран от „Дипломат Корпорейшън” ООД и точно той прави компанията иновативна и различна от другите на българския пазар. „Дипломат Корпорейшън” ООД стриктно се придържа към философията за това, че трябва да се следват нуждите и очакванията на клиентите. “Дипломат Корпорейшън” ООД гарантира на своите клиенти грижа и внимание преди, по време и след закупуването на продуктите. Осигурява на клиентите професионално гаранционно и следгаранционно обслужване. Стреми се да работи с най-добрите производители и партньори, доказали потенциала си в световен мащаб.
„За нас е важно не само да се задържим и да разширим пазарния си дял, но и да изградим силни и трайни взаимоотношение на доверие и взаимна лоялност с клиентите на уредите и услугите с марка Diplomat.” – сподели Любен Станев, управител на „Дипломат Корпорейшън” ООД и допълни: „Ние вярваме, че това не е просто пазарна необходимост, а важна инвестиция в изграждането и поддържането на добрата репутация на една компания.”

 

Източници: https://dariknews.bg/regioni/pleven/diplomat-korporejshyn-ood-predstavi-unikalen-kompleks-ot-uslugi-886200

Оставете коментар

Skip to content