Skip links
Спорт и активности

Спорт в корпоративния сектор

За нас въвеждането на спорта в корпоративния сектор е кауза, целяща постигане на лично благополучие и здравословна среда на служителите посредством създаване на условия и различни инициативи, стимулиращи работниците към редовна физическа активност и спортни занимания.

Посредничим и организираме различни екипни дейности, както и тиймбилдинг активности, които да подобрят вътрешноорганизационните и екипни връзки в предприятията – вкл., предоставяме преференциални условия и иновативни възможности за профилактика и навременна медицинска помощ на служителите в предприятията. За нас каузата е фокусирана в интеграцията на спорта във вътрешната култура на работния сектор, но и допринася за изграждането на корпоративно социалноотговорни политики.

Вярваме, че кампанията влияе върху продуктивността и ефективността на работния процес, като спортът осигурява мотивация и високо ниво на концентрация и енергия, водещи до високи професионални резултати.

Ангажирането на компаниите във връзка с осигуряване на спортни активности допринася за развитието на положителен брандинг и имидж на същите.

Skip to content