Skip links
Спорт и активности

Да подкрепим младите спортисти

Асоциацията работи в насока подкрепа на младите спортисти що се отнася до развитие на техния талант, осигуряване на възможности и ресурси в техния ранен етап на професионален път, но и търсенето и намирането на средства за подкрепа и признание сред обществото посредством медиите.

Набираме финансови средства, както и работим върху предоставянето на достъп до различни тренировъчни услуги – вкл., участието в редица академии и школи, което да подпомогне за развитието на потенциала и уменията в сферата на спорта. Работим с редица квалифицирани треньори и специалисти, които да подготвят талантите за участие в различни състезателни активности.

Стремим се към осигуряване на възможности за образование и професионално развитие, както и с осигуряването на медицинска и психологическа подкрепа.

Асоциацията партнира с частния сектор в посока организацията и предоставянето на медицински услуги на младите спортисти.