Skip links
Спорт и активности

Спортът – превенция за психичното здраве

Кампанията за спорт като превенция за психичното здраве има за цел да повиши осведомеността за връзката между физическата активност и доброто психическо здраве, както и да насърчи участието в спортни дейности като средство за подобряване на психическото благополучие.

Организираме редица лекции, семинари и работилници в партньорство с видни професионалисти в сферата на личното благополучие, спорта и менталното здраве, които да предоставят научнообоснована информация за ползите от физическата активност върху менталното здраве на хората.

Популяризираме различни активности, които създават подходяща среда и възможност за улесняване на достъпа до физическа активност на обществото. Осигуряваме подкрепа и менторство посредством включване в различни платени курсове и проекти за личностното развитие. Сътрудничим си с опитни спортисти и треньори, които да позволят на спорта да допринесе върху развитието на потенциала на хората, а не да навреди на неговото физическо здраве.