Skip links
Мобилност

Споделеното пътуване: Превенцията срещу трафика

Кампанията за споделено пътуване има за цел да насърчи хората да споделят своите пътувания с други хора, които пътуват в същата посока или по сходни маршрути. Тази инициатива може да бъде организирана както от обществени организации, така и от частни компании или граждани, които са загрижени за опазването на околната среда, икономията на гориво и намаляването на трафика.

Кампанията се фокусира върху преимуществата на споделеното пътуване, като поощрява хората да споделят своите автомобили с други пътници, които имат сходни маршрути. Това помага да се намали броят на личните автомобили на пътя и да се намали трафикът.

Кампаниите за споделено пътуване често предлагат икономически стимули за участниците, като например споделени разходи за гориво или паркинг такси. Това прави споделеното пътуване по-достъпно и изгодно за участниците.

Skip to content