Skip links
Мобилност

Насърчаване на използването на електромобили

Каузата включва редица аспекти, които се фокусират върху предимствата на електрическите превозни средства в сравнение с традиционните автомобили с вътрешно горене, като бензинови и дизелови двигатели.

Електромобилите не произвеждат вредни емисии, които замърсяват околната среда, като CO2, NOx и други замърсители, свързани с изгарянето на гориво. Те помагат за намаляване на емисиите на парникови газове и други замърсители, което е от съществено значение за борбата с изменението на климата и подобряване на качеството на въздуха в градовете.

Електромобилите са по-ефективни от гледна точка на разхода на енергия, което може да доведе до намаляване на разходите за гориво в сравнение с традиционните автомобили. Освен това, в някои региони се предлагат финансови стимули или данъчни облекчения за притежателите на електромобили, което прави този вид превозно средство по-икономически изгоден.

Намаляването на емисиите от горива за превозни средства може да има положителен ефект върху здравето на хората, намалявайки замърсяването на въздуха и нивата на шум от трафика. По този начин работата ни е насочена към подобряване на качеството на живота не само елиминирайки вредното въздействие, но и посредством насърчаване направата на информирания избор за вида на транспорт и по-конкретно, възможността за конверсиране на старите автомобили и обръщането им в електромобили с минимум средства.