Skip links
Спорт и активности

Да насърчим българите да спортуват

Кампанията цели насърчаване на гражданите към активен начин на живот и спорт, който да окаже позитивно влияние върху тяхното качество на живот.

Организираме редица спортни събития и кампании в партньорство с частния сектор по предлагане на спортни стоки и услуги, както и с редица успешни личности, работещи в сферата на спорта.

Провеждаме информационни кампании използвайки различни социални канали – социални мрежи, местни и национални медии, като се стремим да достигнем до възможно най-голям брой граждани.

Също така, търсим своите финансови партньори, заедно с които да работим върху повишаване интереса на гражданите в насока активен начин на живот, организирайки различни пресконференции и спортни занятия, както и предоставяйки преференциални условия за ползване на съществуващи услуги.