Skip links
Социални връзки и култура

Развиване на бизнеса чрез изграждане на съвременни търговски марки и брандове, които са харесвани и купувани

Кампания насърчава използването на географските означения като символ на национална идентичност и способ за опазване на културното наследство на страната.

Информираме и работим в сътрудничество с държавния апарат за защитата и върху развиването на способите за законово признаване на означенията, като пазители на националното наследство и уникалните характеристики на местните продукти, за които те свидетелстват. Създаваме образователни и информационни кампании, които да предоставят данни относно значението, спецификите, редът за регистриране и последиците от същото.

Стремим се да осигурим финансова подкрепа на местните производители, като им осигурим сигурност и възможност за развитие, посредством насърчаване инвестициите и разпространяване на предлагането.