Skip links
Социални връзки и култура

Опазване на културно-историческото наследство

Кампанията “Опазване на културно-историческото наследство” е инициатива, насочена към защитата, запазването и насърчаването на културното наследство на страната.

Ние ангажираме обществото като цяло в процеса на опазване и промотиране на културното наследство чрез различни дейности и инициативи. Посредством нашата кауза ние информираме общество за значимостта на културното наследство и неговата роля за изграждане и съхраняване на националната идентичност, историята и културата.

Организираме лекции, изложби и публични дискусии, за да подчертаем важността на проблема, както и да апелираме към активна гражданска позиция на обществото.

Насърчаваме използването на културното наследство като туристически ресурс, посредством който се привличат посетители и се насърчава икономическото развитие на конкретния региона.