Skip links
Образование и експертиза

Предизвикателства пред младите: улесняване на процеса им на интеграция на пазара на труда

Кампания „Защото образованието има значение“ е базирана на идеята за подобряване информираността относно професионалното развитие и бъдещето на младите относно правилният избор на образование. Реализираме проекти за придобиване на актуални знания и практически умения, които да повишат мотивацията на младите като им предоставят неограничено поле за професионално развитие в бъдеще.

За нас водещо е изучаването на актуални необходими дисциплини, както и правилният избор на професии, които съответстват на съотношението между търсене и предлагане на трудовия пазар. Целим постигането на ефективност на кадрите на пазара. Именно този избор дава сигурност на всеки гражданин.

Осигуряваме предоставянето на стипендии за студенти-отличници, както и финансови програми за подкрепа на повишаване квалификацията.