Skip links
Лично удовлетворение

Търсене на по-добри алтернативи на тютюнопушенето

Асоциацията Качество на живота се обръща към всички сънародници с покана за промяна към по-здравословен начин на живот. В светлината на все по-голямото осъзнаване за вредите, причинени от тютюнопушенето, ние обявяваме нашата ангажираност към подкрепа на всички, които се стремят към отказ от тази вредна навика.

Осъзнаваме, че отказът от тютюнопушене не е лесен процес и поради тази причина предлагаме алтернативни решения. Подкрепяме употребата на бездимни тютюниеви изделия като по-здравословна алтернатива за тези, които търсят начин да намалят вредните ефекти от тютюнопушенето.

Нашата кампания е насочена към осигуряване на информация, подкрепа и ресурси за всички, които желаят да се откажат от стандартното тютюнопушене и да преминат към по-здравословни алтернативи. Вярваме, че всеки заслужава възможност за по-качествен и здравословен начин на живот, и сме тук, за да го подкрепим.