Skip links
Мобилност

Намаляване на автомобилния трафик

Кампанията цели предоставянето на информация що се касае до вредите от трафика върху околната среда, здравето и качеството на живот, но и търсене и намиране на ефективни мерки за превенция и ограничаване на същия.

Партньорството ни с публичния сектор е насочено в посока набиране на инвестиции що се касае до обществен транспорт, изграждането на пешеходни зони и вело алеи, както и подобряване на съществуващите такива. Също така, посока на сътрудничество е и работата върху изработване и въвеждане на редица регулаторни мерки относно ограничаване на трафика в определени зони, посредством насърчаването на използване на обществения транспорт.

Работим с водещи лидери и неправителствени организации в насока ангажиране на гражданите в подкрепа на ограничаването на трафика.

Дейността ни е свързана и с въвеждането на различни иновативни технологии – вкл., приложения за споделено пътуване, смарт системи за управление и електронни платформи за споделяне на информация и подаване на сигнали.