Skip links
Храна и напитки

Да помогнем на нуждаещите се

Кампания е насочена към полагане на усилия да се осигури достъп до здравословна и подходяща храна за онези, които са в неравностойно икономическо или социално положение и не могат да си позволят достатъчно храна. Тази кауза включва различни дейности и програми, които имат за цел да осигурят хранителна сигурност и да се борят с глада и недохранването.

Каузата се основава на доброволчески труд и дарения от обществото, които помагат за осигуряване на достъп до храна за онези, които са нуждаещи се от нея.

Освен да осигуряват храна, каузата също може да предлага социална подкрепа и интеграция за онези, които са нуждаещи се от нея, като предоставя социални услуги, консултации и подкрепа за обучение или трудова заетост.

Изграждаме партньорска мрежа с други организации в неправителствения сектор, както и компании с високо ниво на корпоративна социална отговорност.

Skip to content