Skip links
Социални връзки и култура

Българската шевица

Българската шевица е един от елементите, имащи най-голямо значение за формирането на националното самосъзнание, бит и култура. Тя има своята скрита символика, за разчитането на която са необходими редица знания, предавани от поколение на поколение.

Асоциация „Качество на живота“ създава информационни кампании и онлайн платформи за осигуряване достъп до знания на гражданите за тяхната истинска културна идентичност, както и редица събития, на които гости могат да бъдат местни предприемачи и производители, които да подчертаят значимостта на шевицата, но и да представят нейния модерен прочит в модната индустрия.

Също така, търсим и успешно откриваме финансирания за занаятчии и малки производители, които без съмнение имат водеща роля в опазването на традицията и предаването и към идните поколения.