Skip links
Свободно време

Устойчиво развитие в туризма: изграждане на нова EDEN дестинация

Асоциацията Качество на живота вярва, че устойчивите и уникални туристически дестинации са ключът към обогатяване на ежедневието и подобряване на качеството на живот. С настоящата инициатива ние се ангажираме да създадем нови уникални европейски дестинации (EDEN) на територията на България, които да предоставят не само уникални преживявания за посетителите, но и да подобрят живота на местните общности.

С нашата кампания ние се стремим да вдъхновим създаването на нови дестинации, които да са пример за устойчиво развитие, запазване на културното наследство и привличане на туристи, които търсят нещо повече от стандартния туристически опит. ЕДЕН дестинациите не само предоставят уникални преживявания за посетителите, но също така и подобряват качеството на живот на местните общности чрез създаване на работни места, насърчаване на местните занаяти и културни инициативи.

Създаването на тези уникални дестинации не само ще популяризира културния туризъм, но и ще привлече нови туристи в България, като я направи културен център на Балканския полуостров. Вярваме, че устойчивите и уникални туристически дестинации представляват ключ към обогатяването на ежедневието, както за местните жители, така и за посетителите.