Skip links
Финансово и материално благополучие

Финансова отговорност: превенция срещу свръхзадлъжнялост

Вечният длъжник може да има разрушително въздействие върху финансовото и емоционалното благополучие на хората. Нашият екип посредством кампанията се стреми да предостави инструменти и информация, които да помогнат на обществото да избегне или прекрати този цикъл, като поеме контрол върху своите финанси.

Ние предоставяме възможност за сътрудничество с държавния апарат, който посредством своите управленски действия и законодателни инициативи влияе върху финансовото благополучие на гражданите. Защото вярваме, че заедно можем да повлияем върху намаляване на бъдещите рискове от свръхзадлъжнялост, която без съмнение е основен фактор, влияещ върху психическото, но и физическото здраве на всеки един от нас.

Работим с редица партньори в сферата на личното и финансово благополучие, като осигуряваме участие в редица специално организирани курсове. Сътрудничеството на Асоциацията е с професионалисти по лично планиране и бюджетиране, постигнали видни успехи в страната.

Skip to content