Skip links
Управление и институции

Кръгли маси за партньорство между държавния апарат и частния бизнес

Вярваме, че ефективното сътрудничество между публичния и частния сектор се осъществява посредством връзката между държавния апарат в лицето на различните министерства, както и държавни институции, както и общините, но и частните дружества и доставчици на стоки и услуги. Посредничим за изграждането на връзка с неправителствения сектор и гражданското общество, защото вярваме, че без тясно взаимодействие работата на всички тях не би могла да пожъне успех.

Организираме конференции за осигуряване на средства на национално и регионално ниво, като си сътрудничим с всички реални участници в дадена туристическа дестинация или определена икономическа зона.

Настоящата кампания цели повишаване експертизата на общините, както и осигуряване на целогодишно препитание с цел задържане на работната ръка в малките населени места и намаляване на обезлюдяването в Северозападна България и други райони на страната.