Skip links
Финансово и материално благополучие

Дарителска кампания в подкрепа на младежки start-up-и

Бизнесът е основен двигател на нашето общество и ние от Асоциация „Качеството на живота“ разбираме важността на неговото успешно реализиране. Успехът е един от основните елементи на качествения живот, воден от всеки гражданин.

Кампанията ни цели подпомагане и информиране на стартиращите бизнеси и техните инвеститори относно рисковете и последиците от предприеманите от тях действия и възможностите за ефективно планиране. Ние осигуряваме посредничество между предприемачите и потенциалните инвеститори за техните проекти. Работата ни намира насока и що се касае до информирани кампании в партньорство с различни финансови и кредитни институции, които да предоставят необходимия ресурс или да препятстват прекомерния риск за бизнеса.

Индустриите на бъдещето се раждат от иновациите днес. Нашата кампания цели да вдъхнови инвеститорите да подкрепят стартъпите, които променят света със своите идеи и технологии.