Skip links
Бизнес и просперитет

Насърчаване на здравословните и безопасни условия на труд на служителите

Целта на нашата кампания е да се повиши осведомеността и да се ангажира обществото, бизнес секторът и правителствата в подкрепа на подобряването на условията на труд във всички индустрии. Искаме да постигнем по-справедливи, безопасни и достойни работни места за всички работници.

Стремим се към подпомагане на работническите синдикати и организации, които се борят за правата на работниците и се ангажират с преговорите за подобряване на условията на труд. Работим в посока насърчаване на бизнесите да прилагат етични и социално отговорни практики, които да включват подобряване на условията на труд, зачитане на правата на работниците и отговорност към обществото.

Подкрепете нашата кауза и ангажирайте се за подобряване на условията на труд във вашето общество и индустрия. Само чрез обединение на усилията ни можем да постигнем промяна и да създадем по-справедлив свят на работата.