Skip links
Гражданско участие

Кампания "Изборите и младите: Насърчаване на избирателната активност сред младите"

Кампанията “Избирателната активност: предизвикателството пред младите” е насочена към повишаване на участието на младите хора в избирателния процес и насърчаване на тяхната активна гражданска роля. Включва редица инициативи, които целят да информират, мотивират и учат младите хора за важността на участието им в изборите и политическия процес.

Организираме и провеждаме различни анкетни проучвания и информационни кампании относно значимостта на избирателната активност и последиците от нейната липса. Реализираме различни младежки форуми, на които предоставяме възможност на младите да дадат гласност на своите идеи в партньорство с държавата, чието бъдеще се определя от тях.

Въвеждаме различни образователни програми и осигуряваме подкрепа на младежки лидери и техните инициативи по въпросите за младежкото участие в обществения живот.