Skip links
Гражданско участие

Защото мнението определя промяната

Кампанията “Защото гласът определя промяната” е инициатива, която цели да насърчи гражданите да се ангажират с политическия процес и да използват своя глас за промяна и прогрес в обществото. Тази кампания се фокусира върху важността на участието в изборите и активното гражданско участие за формирането на по-добро бъдеще.

Ние работим върху мотивация за обществена ангажираност и осигуряване на информираност сред обществото, посредством публични дискусии и използването на различни онлайн платформи за комуникация. Търсим своите партньори, с които да насърчим гражданите да се ангажират с избирателния процес и да формират своя вот за промяна и развитие на обществото във всички негови аспекти, като посредничим в комуникацията им с държавните органи.