Skip links
Екология и околна среда

Популяризиране принципите на устойчива мода

Наша мисия е да повишим нивото на осведоменост и да насърчим потребителите, производителите и модната индустрия към по-устойчиви практики във всички аспекти на модата, включително производство, потребление и изхвърляне.

Заедно с нашата партньорска мрежа работим в насока насърчаване бизнеса, марки и дизайнери в приложение на устойчиви и етични производствени процеси що се касае не само до самата дейност по производство и предлагане на продукти, но и що се касае до условията на труд, в които същите се провеждат. Осигуряваме успешно инвестиции в научни изследвания и разработване на екологични материали и производствени технологии, които да намалят вредното въздействие на модната индустрия върху околната среда.

Съгласно международните статистически изследвания и по-специалното Gitnux Marketdata Report 2024, до 2030 г. се очаква нарастване на потреблението на мода с над 38% до 63% или 2.3 млрд. души при потребление над 102 млн. тона дрехи. За сметка на това, към днешна дата има нарастване на производството на бърза мода с над 150% в сравнение с това в началото на века, като използването на устойчиви производствени методи за период от две години (между 2017 г. и 2019 г.) се е увеличило с над една трета от общото.

Междувременно, влиянието на производствени процес върху околната среда е огромно – особено що се касае до количеството вода, необходимо за направата на модни артикули.

Що се касае до последиците от използването на бърза мода – над 95% от изхвърлените дрехи всъщност могат да бъдат повторно използвани или рециклирани.

Проучването показва, че 63% от световните потребители са готовност да започнат да закупуват стоки, които са продукт на марка, заставаща зад принципите на устойчивост, като 57% от тях желаят да променят своите потребителски навици в името на екологията. Предвижда се в период от година секторът за предлагане на луксозни стоки в модата да започне да използва устойчиви практики и да достигне до 10% от общия устойчив пазар.

До 2026 г. делът на устойчивите облекла в модната индустрия в световен мащаб ще се увеличи с над 6%, а до 2030 г. се очаква създаването на над 18 млн. допълнителни работни места в сектора.

Вярваме, че път към промяната може да бъде не само провеждането на законодателни политики, но и отговорността на всяка структура в частния сектор, които да насърчат устойчивите практики в модната индустрия.