Skip links
Социални връзки и култура

Подкрепете българските земеделски производители

Мисията на Асоциация “Качество на живота” е да издигне като приоритет опазването на културата, националната идентичност и икономика на страната.

За нас бизнесът следва да бъде подкрепян – особено онази част от него, в която попадат и всички селскостопански производители.

Основното направление на дейността ни в кампанията “Заставаме зад Българското” е посредничество между дребните и едрите производители в България и държавната структура. Подкрепяме различни законодателни инициативи и насърчваме към активно гражданско участие. Организираме и провеждаме публични дискусии и кръгли маси. Изследваме проблематиката чрез проучвания и анализи, като търсим и откриваме ефективни решения и иновативни високотехнологични мерки.

Без опазване на нашите култури, нашето качество на живот би било застрашено. Затова ние вярваме, че дълг на всеки българин е изявяването на позиция и предприемането на действия по тяхната защита.