Skip links
Екология и околна среда

Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

Кампанията за насърчаване на използването на възобновяема енергия има за цел да информира и мотивира обществото, бизнес сектора и правителствата да инвестират и преминат към използването на енергия от възобновяеми източници.

С изграждането на свят, където възобновяемата енергия е основен източник на енергия, можем да защитим околната среда, да намалим емисиите на въглероден двуокис и да създадем по-устойчиво бъдеще за следващите поколения.

Инсталираният капацитет за възобновяема енергия по света постоянно нараства, а в момента представлява значителна част от глобалната енергийна мрежа. С развитието на технологиите и мащабното им производство, цените на възобновяемите енергийни технологии, като слънчеви панели и вятърни турбини, намаляват значително. Това прави този вид източник на енергия все по-конкурентоспособна в сравнение с традиционните източници на енергия.

Посредством посредничество между частния сектор и държавните институции ние се стремим да подпомогнем усъвършенстването на правната регулация и ефективното приложение на същата не само на корпоративно равнище, но и в ежедневието на всеки един гражданин. Асоциацията търси и открива компетентни експерти и партньори, които по достъпен начин предоставят информация, която свидетелства за финансовия и личния интерес на хората от инвестирането в източници на възобновяема енергия, както и да предоставят технически решения за ефективното и използване.

Част от нашата мисия е не само чрез множество кампании да призоваваме към използването на източници на възобновяема енергия, но и да направим апел към множество бъдещи „зелени“ инвестиции.