Skip links
Управление и институции

Информационна кампания и кръгли маси за улеснен достъп до администрация

Кампанията работи върху отчитане на резултатите и успехите от навременното въвеждане на електронния достъп до администрация, както и предоставянето на услуги „на гише“. Правим анализи, както и проучвания във връзка с ефективното прилагане на европейските стандарти и изисквания що се касае до административното обслужване на граждани в страната.

Насърчаваме продължаване прилагането на утвърдените вече механизми и допълваме палитрата от услуги, които да улеснят гражданите. Вярваме, че заедно с органите на държавно управление и тези на общинските администрации можем да улесним достъпа до администрация на гражданите посредством усъвършенстване и въвеждане на иновативни практики.

Бележки: съдебна електронна система, връчване на електронни фишове, държавни институции, административни услуги.