Skip links
Екология и околна среда

Екологична устойчивост: намаляване на въглеродния отпечатък върху околната среда

Кампанията цели реализацията на ефективно ограничаване на отделянето на вредни емисии газове в следствие производствената дейност на редица компании. Асоциация „Качеството на живота“ провежда посредничество между държавния апарат и частния сектор в направление прилагане на националното законодателство и европейските стандарти.

Животът на всеки един гражданин в 21 век зависи именно от качеството на въздуха, което е и един от основните екологични проблеми, пред които глобалното общество е изправено, и чието пренебрегване води до редица заболявания, свързани с дейността на дихателната система, неврологичната и сърдечната дейност със смъртен изход за над 7 милиона души в света годишно.

Ние вярваме, че ефективната превенция следва да бъде извършена по пътя на малки стъпки – нашата е по пътя на посредничеството и ежегодно организирани пресконференции, имащи за осъществяване на гражданско участие и корпоративна социална отговорност на дружествата в производствената и индустриалната сфера.