Skip links

Международният ден срещу злоупотребата с наркотици: Обединени за свят без зависимости

На 26 юни светът се обединява в отбелязването на Международния ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на дрога. Този ден, установен от Общото събрание на ООН през 1987 г., символизира глобалната решимост и солидарност в борбата срещу едно от най-сериозните предизвикателства на нашето време.

Според последните данни на ООН, над 275 милиона души са употребявали наркотици през изминалата година, а повече от 36 милиона страдат от тежки здравни и психически разстройства, свързани със зависимостта. Тези цифри обхващат само регистрираните случаи, което означава, че реалният мащаб на проблема е значително по-голям, засягайки семействата и близките на засегнатите.

Превенцията – ключът към решението

Глобалният проблем с наркотиците изисква многопластов и научно обоснован подход. Тазгодишната кампания акцентира върху необходимостта от политики, които се основават на научни изследвания и доказателства. Те трябва да зачитат правата на човека, да включват състрадание и дълбоко разбиране на социалните, икономическите и здравните последствия от употребата на наркотици.

Ефективните програми за превенция, базирани на доказателства, могат да защитят както индивидите, така и общностите от вредите на наркотиците. Генералният секретар на ООН, Антониу Гутериш, подчертава важността на тези програми, които могат да предотвратят зависимостта и да подобрят общественото здраве и безопасност.

Наркотиците – източник на неизмерими страдания

Наркотиците разрушават здравето и благосъстоянието на хората. Свръхдозите отнемат стотици хиляди животи всяка година, а синтетичните наркотици стават все по-смъртоносни и пристрастяващи. Производството на незаконни наркотици чупи рекорди, подхранвайки престъпността и насилието в общности по целия свят.

Зависимите от наркотиците изпитват трудности в нормалното общуване и често се изолират от близките си. Те губят приятелите и работата си, а техните действия често водят до насилие и престъпления. Наркотиците намаляват способността за правилна преценка и водят до поемане на рискове, като незащитен секс, което увеличава риска от инфекции като хепатит и ХИВ.

Наркоманията сред тийнейджърите в България: Тревожна тенденция

В България проблемът с употребата на наркотици сред тийнейджърите придобива все по-големи мащаби. Според последните данни от Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), около 15% от българските ученици на възраст 15-16 години са опитвали наркотични вещества поне веднъж в живота си. Особено тревожно е нарастващото разпространение на синтетични наркотици, които са леснодостъпни и изключително опасни. Употребата на наркотици сред младите хора води до сериозни здравословни и социални последици, което изисква незабавни мерки за превенция и подкрепа. Асоциация “Качество на живота” апелира към родители, училища и институции да обединят усилията си в борбата с този нарастващ проблем, за да осигурим здравословно бъдеще за нашите деца.

Нашето становище

Асоциация “Качество на живота” подкрепя всички инициативи и политики, насочени към превенция и борба с наркотиците. Вярваме, че ефективните действия срещу наркотиците трябва да се основават на научни изследвания и да включват пълното зачитане на човешките права, състраданието и разбирането на социалните, икономическите и здравните последствия.

Апел

Нека този ден бъде нашият общ призив за действие и надежда. Да изградим бъдеще, в което наркоманията няма място, и да осигурим на нашите деца и общности здравословен, сигурен и качествен живот. Заедно можем да постигнем промяната!

Оставете коментар

Skip to content