Skip links

Новини

Ново партньорство между Асоциация “Качество на живота” и Сдружение “Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма”

На 04.06.2024 г. беше сключено ново партньорство между Асоциация Качество на живота и Сдружение Лечение на COVID-19 с реконвалесцентна плазма.

Асоциация „Качество на живот“ подкрепя новаторската работа на акад. Владимир Овчаров в областта на стареенето и дълголетието

Председателят на Асоциация „Качество на живот“ присъства на представянето на новаторската книга на акад. Владимир Овчаров, „Стареене и дълголетие“, проведено

Асоциация Качество на Живота и Фламандски балкански бизнес клуб насърчават икономическото сътрудничество на бизнес обмен Нидерландия-България-Белгия

Асоциация Качество на живота взе активно участие в успешния бизнес обмен, организиран от Нидерландско-българската бизнес асоциация на 29 февруари 2024